Kokouspalvelut
Arvokkaassa ympäristössä hyviä päätöksiä!

Yritykset

Meillä on eri kokoisia tiloja pienryhmätyöskentelystä suurempiin tilaisuuksiin. Juhlasaliin mahtuu jopa 100 henkeä kerrallaan. Käytössäsi on videotykki ja valkokangas. Kahvi- ja ruokatarjoilutkin järjestyvät samassa tilassa.

Yhdistykset ja seurat

Meillä järjestät vuosikokoukset, esitelmätilaisuudet sekä pienemmätkin palaverit historiallisessa ympäristössä.