Upseerikerho ry
Yhdistyksen ylläpitämä kerho

Jo yli 60-vuoden ikään ehtineellä Lappeenrannan Upseerikerho ry:llä on varsinaisia ja kannattajajäseniä. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi Lappeenrannassa palvelevan tai Lappeenrannan talousalueella asuvan puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virassa tai eläkkeellä olevan päällystöön kuuluvan henkilön. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä Maasotakoulun ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen koko henkilöstö sekä Lappeenrannan alueen reservin upseerit ja aliupseerit. Tule mukaan ja liity kerhon jäseneksi! Jäsenanomuslomakkeen löydät kerholta. Lappeenrannan Upseerikerho ry vaalii ja kehittää erityisesti Lappeenrannassa toimineiden tai sieltä lakkautettujen joukkojen sotilasperinteitä sekä ylläpitää jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta monin eri tavoin.

Yhdistys ylläpitää kerhoravintolaa Maasotakoulun ja jäsenistön palvelemiseksi sekä sotilasperinteen vaalimiseksi. Upseerikerhon jäsenet ovat aina pitäneet ja pitävät nykyisinkin lukuisia juhlia yhdessä Maasotakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa.

Upseerikerho on nykyään kaikille avoin tilausravintola, joka tarjoaa juhlavat ja viihtyisät puitteet erilaisten juhlien, kokousten ja koulutustilauksien järjestämiseen.