Toimitusehdot

Varaus -ja peruutusehdot Ravintola Upseerikerhon tiloille ja palveluille

Toimitusehdot voimassa toistaiseksi

Näitä toimitusehtoja noudatetaan Upseerikerhon ja tilaajan väliseen palvelujen toimittamista koskevaan sopimukseen. Ehtoja noudatetaan soveltuvin osin myös sauna-, kokous-, ja ravintolatilojen sekä ohjelmapalveluiden vuokrausta ja varauksia koskevaan sopimukseen ja siihen liittyvään ravintolapalvelujen myyntiin.

Palveluhenkilöstö

Tarjoilijoiden ja kokin henkilöstökulut sisältyvät menujen hintoihin alla olevin tarkennuksin:

Perusjärjestelyjä (30 min) suuremmat tilajärjestelyt 45,00 €/h/työntekijä.

Lisätarjoilijat ja -kokki 45,00 €/h/henkilö.

Lisätunnit 45,00 €/h/tarjoilija perjantai- ja lauantai-aikavälillä 00.00-01.00

Anniskeluaikaa voidaan jatkaa sisätiloissa kello 1.30 jälkeen kello 4:ään, edellyttää järjestyksenvalvojaa 50,00 €/h

Sunnuntaitunnit

 • 90,00 €/h/työntekijä peritään sunnuntain klo 00-04 aukiolotunneilta. Vähintään kaksi tarjoilijaa

Upseerikerhon esittely (15-30 min) 40,00 €. Upseerikerhon opastettu kierros (30-60 min) 80,00 €.

Pitopalveluissa tarjouksen mukaisesti

 • tarjoilija/kokki 30,00 €/h
 • ruokien toimitus arkipäivinä 50,00 € ja poisnouto 50,00 €, lauantaisin 60,00 €, sunnuntaisin 100,00 €
 • astiat 6,00 €/henkilö
 • ruokien toimittaminen ja esille laitto 60,00-120,00 €.

Palvelupaketit ja lisäpalvelut

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta määrätyt palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta, ovatko kaikki osallistujat osallistuneet esim. aterioille. Palvelukuvaukset ja lisäpalvelut ovat kunkin palvelun kohdalla verkkosivuilla.

Tarjoukset ja tarjouksen hyväksyminen

Tarjoukset ovat voimassa 14 vrk. Varauksesta tulee sitova, kun varaus vahvistetaan joko kirjallisesti tai suullisesti.  Tarjouksen hyväksymällä asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot.

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä ja vahvistaa kirjallisina tai sähköpostilla.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin, mikäli elintarvikkeiden hinnat ja muut kulut nousevat yli 5 %. Tällöin kustannusten nousu siirretään hintoihin ja sopimukset ja tarjoukset neuvotellaan uudelleen. Tämä on otettava huomioon erityisesti yli vuoden päähän tehtävissä tarjouksissa.

Tilamaksu, joka on samalla varausmaksu 

Varausmaksun ennakolta maksamalla asiakas varaa sovitun palvelutilan. Varausmaksu tulee maksaa koko alakerran päätyjen ja juhlasalin sekä yli 50 henkilön varauksista viimeistään 6 kk sekä yli 20 henkilön ja muiden tilojen osalta viimeistään 30 vrk ennen tilaisuutta. Varausmaksu on päätyjen tiloista 150,00 € ja koko alakerran tiloista 500,00 €. Varausmaksu tulee maksaa tilille FI 07 4108 1020 0271 33. Viestiin maksaja sekä tilaisuus ja sen päivämäärä. Tilamaksua ei hyvitetään loppulaskussa. Tilamaksua ei palauteta ellei varausta peruta peruutusehtojen mukaisesti.

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää:

 • osanottajamäärä
 • aikataulu, ateria-ajat ja mahdolliset erikoisruokavaliot
 • juomavalinnat yhteislaskutukselle
 • tarvittavat kokousvälineet ja erityistoivomukset
 • tilaisuuden isäntien/emäntien nimet
 • yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä laskutusasiakkaan verkkolaskutustiedot

Pyydämme tarkentamaan tilaisuuden osallistujamäärän kirjallisesti viimeistään neljä (4) työpäivää ennen ko. tilaisuutta. Tilauksen henkilömäärän muuttuessa yli 10 % pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Jos osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, Upseerikerholla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

Peruutusehdot

Tilaajan hyväksymä tarjous on sitova. Varattuja tiloja ei tarjota enää muille asiakkaille. Tilauksen perustella suunnitellaan henkilöstön työvuorot 3 viikkoa ennen tilaisuutta. Elintarvikkeet tilataan viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin Upseerikerho veloittaa peruutuksesta tilauksen koosta ja peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti:

Veloitus peruutuksesta 10-50 henkilön tilaisuus

 • 30 vrk ennen tilaisuutta - EI VELOITUSTA
 • 14 vrk ennen tilaisuutta - 25 % tilauksen arvosta
 • 7 vrk ennen tilaisuutta - 75 % tilauksen arvosta
 • alle 7 vrk ennen tilaisuutta - 100 % tilauksen arvosta

Veloitus peruutuksesta yli 50 henkilön tilaisuus tai yksityistilaisuus

 • 60 vrk ennen tilaisuutta - EI VELOITUSTA
 • 45 vrk ennen tilaisuutta - Tilamaksua ei palauteta
 • 30 vrk ennen tilaisuutta - 25 % tilauksen arvosta
 • 14 vrk ennen tilaisuutta - 50 % tilauksen arvosta
 • 7 vrk ennen tilaisuutta - 75 % tilauksen arvosta
 • alle 7 vrk ennen tilaisuutta - 100 % tilauksen arvosta

Kun varaus tehdään alle kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta, tulee se vahvistaa / perua kirjallisesti kahden (2) työpäivän sisällä varauksen tekohetkestä. Alle viikkoa ennen tilaisuutta tehdyt varaukset tulee vahvistaa välittömästi. Peruutuksen tapahtuessa veloitetaan tilaisuuden arvosta samalla periaatteella kuin 10-50 henkilön varauksissa kts. yllä. Mikäli yksityiskohtia ja tarjoiluja ei ole sovittu veloitetaan peruutuskuluna ko. tilojen hinnaston mukainen varausmaksu tai ravintolapalvelujen osalta tarjouksen mukainen edullisin menu.

Tiloista peritään tilamaksu, mikäli tarjouksessa ei toisin mainita. Kalustemuutoksista, lisäkalusteista ja muista järjestelyistä veloitetaan erikseen. Äänentoistosta AV-palveluista ja laitteista, jotka eivät kuulu ravintolan tai kokoustilan perusvarustukseen, veloitetaan erikseen. Mikäli Upseerikerho tilaajan toimituksesta hankkii erikoisluvan esim. pidennettyyn anniskeluun tai ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta, ryhtyy erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, orkesterin, somistuksen ja rakennelmien hankintaan, sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä kaikista toimenpiteitä aiheutuneista kustannuksista. Juomien osalta veloitus koskee tilaisuutta varten avattuja/valmistettuja juomia. Sunnuntai- ja pyhäpäivien työtunneista veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Maksuehdot

Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla. Kun maksu suoritetaan paikan päällä, varauksen takuuksi tarvitaan luottokortin numero ja voimassaoloaika etukäteen. Jos tilaaja on Upseerikerho laskutusasiakas, ryhmälle voidaan tehdä yhteislasku, joka laskutetaan tilaajalta jälkikäteen. Laskuun lisätään Upseerikerho käyttämä laskutuslisä (7 €). Viivästyskorko on korkolain mukainen. Upseerikerho voi halutessaan veloittaa osan tilauksen arvosta tilaajalta etukäteen; tämä sovitaan tapauskohtaisesti. Yli 30 vuorokauden maksuajoille neuvotellaan asiakaskohtainen lisämaksu, joka sisältyy tarjoukseen.

Tilaajan vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokoukseen tai juhlaan osallistuvat aiheuttavat kiinteistölle tai toimipisteen irtaimelle omaisuudelle. Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin, pystyttää tai kiinnittää tilapäisiä rakenteita, opasteita tai muuta sopimatta tästä erikseen. Tilaaja vastaa toimipisteeseen tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan toimipisteen henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Vahingon sattuessa Upseerikerho laskuttaa korjaus-, siivous-, tms. muut kulut tilaajalta. Tilaajan omat koristelut yms. tulee poistaa tilaisuutta seuraavana päivänä, ellei muuta sovita. Näin tilat saadaan valmisteltua ajoissa muiden asiakkaiden käyttöön.

Upseerikerholla olevat perinne-esineet

Upseerikerhon perinne-esineet ja muotokuvat ovat ainutlaatuisia ja korvaamattomia. Siksi niitä ei poisteta, siirretä tai peitetä eikä lainata.

Tarjoilut ja juomat

Upseerikerholla on yksinoikeus aterioiden tarjoiluun tilaisuudessa. 

Upseerikerho kaikki tilat ovat anniskelualuetta ja omien juomien nauttiminen tiloissa on Suomen alkoholilain nojalla kielletty. Upseerikerhon alkoholijuomien nauttiminen on sallittu vain anniskelutiloissa, jotka ovat sisätilat ja terassi.

Tilaisuuksien noutopöytien ruokailun jälkeen ylijääneet elintarvikkeet ovat biojätettä ja niitä ei anneta eikä myydä asiakkaalle.

Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Upseerikerho suostumusta.

Tilauksen muutos

Ravintola Upseerikerholla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta lakon, työsulun, tulipalon, räjähdyksen, Korona-pandemian, sodan tai sodankaltaisten olosuhteiden, tarvikkeisiin liittyvien merkittävien rajoitusten ja muiden sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin Upseerikerho ei voi vaikuttaa. Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Upseerikerho voi myös, milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai jos se vaarantaa Upseerikerhon maineen tai asiakkaiden tai henkilöstön turvallisuuden.

Tervetuloa.